Bron: Belastingdienst

Vanaf 1 januari 2020 verandert de huidige kleineondernemersregeling (KOR). Uw klant kan vanaf dat moment kiezen voor een vrijstelling van de btw-plicht. Om in aanmerking te komen voor de nieuwe KOR mag zijn omzet niet meer bedragen dan € 20.000 per kalenderjaar.

Als uw klant kiest voor de vrijstelling, zijn dit in hoofdlijnen de gevolgen:

  • Uw klant brengt geen btw meer in rekening bij zijn klanten.
  • Uw klant kan de btw die andere ondernemers bij hem in rekening brengen, niet meer aftrekken of terugvragen van de Belastingdienst.
  • Uw klant doet geen btw-aangifte meer.

 

Let op!
U (of uw klant) moet de omzet nog wel bijhouden in de administratie.

In tegenstelling tot de huidige KOR kunnen ook rechtspersonen, zoals stichtingen, verenigingen en bv’s gebruikmaken van de nieuwe regeling.

 

KOR vervallen
Met het ingaan van de nieuwe regeling vervalt de huidige KOR en de ontheffing van administratieve verplichtingen. Vanaf 2020 bestaat dus niet langer een belastingvermindering voor de btw.

Uw klant moet daarom vóór 2020 laten weten of hij zich wil aanmelden voor de nieuwe KOR.

Heeft uw klant nu een ontheffing van administratieve verplichtingen? Dan hoeft de klant zich niet zelf aan te melden. De Belastingdienst meldt deze klant automatisch aan voor  de vrijstelling. De Belastingdienst stuurt deze kleine ondernemers hierover een aparte brief. Daarin staat ook wat de klant moet doen als hij geen gebruik wil maken van de vrijstelling.

 

Aanmelden nieuwe KOR
Uw klant kan zich vanaf 1 juni 2019 aanmelden voor de nieuwe KOR. Als uw klant direct (vanaf 1 januari 2020) wil deelnemen, dan moet u hem vóór 20 november 2019 bij de Belastingdienst aanmelden.

 

Let op!
Vanaf het tijdstip dat de klant na gedaan verzoek aan de nieuwe kleineondernemersregeling deelneemt, geldt de nieuwe kleineondernemersregeling voor ten minste 3 jaar.

De komende maanden volgt meer informatie over de regeling en het aanmeldproces.