Wat gaat dit betekenen voor ZZP’ers?

Een aantal maatregelen zal nog uitgebreid besproken worden in de Tweede Kamer, dus deze zijn nog niet definitief.

Wat zijn de plannen voor 2020?

 

Inkomstenbelasting

Het tweeschijvenstelsel wordt eerder ingevoerd dan verwacht. Hierdoor zal het stelsel vanaf 2020 al uit twee belastingschijven bestaan: een laag en een hoog tarief. In 2019 zijn er nog steeds vier schijven.

 

Belastingtarieven 2019 voor mensen zonder AOW

Belastbaar inkomen Tarief 2019
€ 0 t/m € 20.142 36,65%
€ 20.143 t/m € 33.994 38,10%
€ 33.995 t/m € 68.507 38,10%
Meer dan € 68.507 51,75%

 

Vanaf 2020 geldt – voor mensen zonder AOW – al het nieuwe tweeschijvenstelsel. Het belastingtarief voor de laagste schijf wordt 37,35% en het tarief van de hoogste schijf 49,50%.

Belastingtarieven 2020 voor mensen zonder AOW

Belastbaar inkomen Tarief 2020
€ 0 t/m € 68.507 37,35%
€ 68.507 of meer 49,50%

 

Naar verwachting zal het tweeschijvenstelsel er in 2021 als volgt uitzien.

Belastingtarieven 2021 voor mensen zonder AOW

Belastbaar inkomen Tarief 2021
€ 0 t/m € 68.507 37,10%
€ 68.507 of meer 49,50%

 

Verlaging zelfstandigenaftrek

In 2020 wordt de zelfstandigenaftrek verlaagd van € 7.280 naar € 7.030. De aankomende jaren zal deze nog verder verlaagd worden. In 2028 zal de zelfstandigenaftrek nog € 5.000 zijn.

 

Vervangende maatregelen voor Wet DBA

Het kabinet is al enige tijd bezig met een nieuwe wet ter vervanging van de Wet DBA. Deze nieuwe wet moet zorgen voor duidelijkere afspraken tussen opdrachtgever en ZZP’er. Tot 1 januari 2021 wordt de Wet DBA opgeschort. Vanaf dan worden er vervangende maatregelen getroffen:

  1. Minimumtarief voor ZZP’ers

Er komt een minimumtarief voor ZZP’ers van € 16 per uur. Hiermee wil het kabinet voorkomen dat ZZP’ers te weinig betaald krijgen en niet kunnen rondkomen.

  1. Invoering zelfstandigenverklaring

Verdien je als ZZP’er meer dan € 75 per uur? Dan kun je gebruikmaken van een zelfstandigenverklaring. Hiermee toon je aan dat je het werk als zelfstandige uitvoert, waardoor de kans op naheffingen wordt uitgesloten.

  1. Invoering opdrachtgeversverklaring

Opdrachtgevers van ZZP’ers moeten vooraf meer zekerheid krijgen. Aan de hand van een webmodule kan worden getest of de ZZP’er buiten dienstbetrekking is. Zo weet de opdrachtgever zeker dat hij achteraf geen naheffing hoeft te betalen. Het kabinet wil hiermee schijnzelfstandigheid tegengaan.

Bovenstaande maatregelen zijn nog lang niet definitief. Tot 2021 zal dit nog een veelbesproken onderwerp zijn.

 

Bijtelling privégebruik elektrische auto verhoogd

Volgend jaar wordt de bijtelling voor het privégebruik van een elektrische auto van de zaak verhoogd. In 2019 is de bijtelling 4% over de cataloguswaarde tot € 50.000. Vanaf 2020 wordt de bijtelling 8%, maar wel over de cataloguswaarde tot € 45.000. Is de waarde hoger, dan is de bijtelling – net als bij reguliere brandstofauto’s – 22%.

Vanaf 2021 betaal je 12% over de eerste € 40.000. De bijtelling over dit bedrag zal de aankomende jaren nog stijgen. In 2026 is er geen verschil meer tussen elektrische en gewone auto’s van de zaak.

Deze maatregel werd eerder al opgenomen in het Klimaatakkoord, maar wordt nu ook opgenomen in een wetsvoorstel.

 

Nieuw btw-nummer voor eenmanszaken

Alle ZZP’ers – met een eenmanszaak in Nederland – ontvangen voor 1 januari 2020 een nieuw btw-nummer. Op dit moment bevat het btw-nummer namelijk de BSN van de ZZP’er. Vertrouwelijk informatie dus, die je liever niet op je website of factuur hebt staan.

Met het nieuwe btw-nummer voldoet de Belastingdienst aan de eis van de Autoriteit Persoonsgegevens, die toezicht houdt op het verwerken van persoonsgegevens in Nederland. Zij oordeelden dat het BSN bedoeld is voor communicatie tussen burger en overheid en dus niet geschikt is voor een btw-nummer.

Elke ZZP’er ontvangt eind 2019 een nieuw btw-nummer, zodat er voldoende tijd is om dit aan te passen in de communicatie.

 

Kleineondernemersregeling is vernieuwd

Vanaf volgend jaar gelden er andere regels voor het gebruikmaken van de kleine ondernemersregeling (KOR). Je komt nu in aanmerking voor belastingvermindering of btw-vrijstelling wanneer je per jaar minder dan € 1.883 btw betaalt. Vanaf 2020 krijg je vrijstelling van de btw-plicht, wanneer je aan de volgende eisen voldoet:

  • Je bent btw-ondernemer;
  • Je omzet is niet hoger dan € 20.000 per jaar;
  • Je onderneming is gevestigd in Nederland.